ŠVP ZV Škola pro život

 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život je k nahlédnutí v ředitelně školy.