Recyklohraní - recyklovaná šipkovaná

/album/recyklohrani2/img-20211011-wa0019-jpg/
/album/recyklohrani2/img-20211011-wa0000-jpg/
/album/recyklohrani2/img-20211011-wa0001-jpg/
/album/recyklohrani2/img-20211011-wa0002-jpg/
/album/recyklohrani2/img-20211011-wa0003-jpg/
/album/recyklohrani2/img-20211011-wa0004-jpg/
/album/recyklohrani2/img-20211011-wa0005-jpg/
/album/recyklohrani2/img-20211011-wa0007-jpg/
/album/recyklohrani2/img-20211011-wa0008-jpg/
/album/recyklohrani2/img-20211011-wa0010-jpg/

—————


Recyklohraní

UKLIĎME SI SVĚT

Recyklovaná šipkovaná

S dětmi jsme si již od samého ráno připomínaly formou her a komunikačního kruhu téma recyklace. Zejména jsme se zaměřili na téma sběr a recyklace elektrospotřebičů a baterií.

Společně jsme si vytvořily i šipky z přírodnin. (šípky, listy, kůra, …)

Poté děti obdržely dopis od „Baterky Terky“, ve kterém jim byla představena hra, kterou si pro ně přichystala (Recyklovaná šipkovaná). Dětem bylo v dopise vysvětleno, že mají chodit dle šipek a u každé z nich hledat schovaný úkol.  Úkolů bylo celkem 10. Když děti pečlivě všechny úkoly splní, čeká je na konci ukrytá odměna. 

1.     Co dělat s vysloužilým elektrospotřebičem? – zde měli nápovědu s obrázky

2.     Slož ve skupinkách obrázek a pověz, co symbol na obrázku znamená. – rozstříhaný obrázek přeškrtnuté popelnice

3.     Řekni, co můžeme dělat, abychom chránili přírodu?

4.     Udělej 15 dřepů. 

5.     Každý vyjmenuje jeden elektrospotřebič. – kdo nevěděl, mohl se podívat na přiložený obrázek.

6.     Vyjmenuj zvířátka, která žijí v lese? – předchozí den jsme měli přednášku myslivosti

7.     Vylušti křížovku (otázky k recyklaci, tajenka PŘÍRODA)

8.     Za jak  se rozloží v přírodě igelitový sáček, papír,…

9.     Zazpívej píseň o přírodě, o lese.

10.  Postav z přírodnin domeček pro broučky.

11.  ODMĚNA -  sladkost

 

Jednotlivé úkoly děti plnily aktivně a s radostí. Celkově se hra velmi zdařila a děti zaujala. 

MŠ ROŠTÍN