Recyklohraní

/album/recyklohrani/p5150066-jpg/

—————


Pochvala malým ekologům z  Roštína

Celý svět mluví o ekologických problémech současnosti. Výrazy jako globální oteplování, znečišťování moří a desertifikace nejsou pro nás nic nového. Ropná skvrna v Mexickém zálivu nebo kritické ohrožení vzácných brouků v důsledku odumírání starých stromů na jižní Moravě zaujmou sice naši pozornost, ale jsme si velmi dobře vědomi, že v našich podmínkách prakticky není možné řešení těchto problémů nějak významně ovlivnit. Co tedy dělat? Složit ruce v klín a čekat, jak to dopadne? Spoléhat na legislativní opatření zaměřená na zlepšení stavu životního prostředí? Dobrá myšlenka, ale je třeba vědět, že tato opatření mohou fungovat jen na zásadách osobní odpovědnosti, ke které musí být lidé připraveni. A právě tady se nám otevírají možnosti našeho přispění. Vychovávat naše děti a vést je k poznání, že se nemusí snažit zachránit svět, ale přesto mohou udělat MNOHO! My v Základní škole Roštín se snažíme tento cíl naplňovat již téměř dva roky za pomoci  dlouhodobého školního  programu Recyklohraní,  který učí děti třídit odpad a také zajišťuje recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií. Kromě toho se žáci zapojují také do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři projektu zadávají. Za splněné úkoly získáváme body, které lze směnit  ve speciálním internetovém obchodě za zajímavé odměny. Tak jsme si v loňském školním roce mohli za svou píli a snahu pořídit kvalitní DVD přehrávač. Takto motivováni jsme i v letošním školním roce pokračovali v projektu a za pomoci rodičů i obce se nám dařilo plnit stále náročnější úkoly. Tentokrát byl naší vysněnou odměnou stolní fotbal.  Hranici více jak dvou a půl tisíců bodů se nám k naší velké radosti nakonec podařilo překonat a tak se už těšíme na spoustu legrace, kterou si s „fotbálkem“ užijeme. Co nám ale způsobilo možná ještě větší radost, je vyhodnocení organizátorem projektu: Naše školička patří mezi 50 nejaktivnějších  z úctyhodného počtu 2 020 škol zapojených do projektu. 

Tento fakt nás ujišťuje v tom, že naše chování má nějaký pozitivní následek a posiluje nás v přesvědčení, že je správné a užitečné. A tak se s chutí  a vervou budeme pouštět do nových úkolů a hlavně získávat nové informace a zkušenosti o tom, jak můžeme alespoň malinkou částí přispět k řešení těch globálních problémů a vykonat tak pro svou Zemi MNOHO.