NEOBVYKLÝ DEN DĚTÍ V ROŠTÍNĚ

 S blížícím se koncem školního roku jsou dny ve škole plné zkoušení, písemných testů a dalších ne příliš oblíbených aktivit. Děti už jsou z toho finišování celé utrápené a neví, kde jim hlava stojí. Ještě štěstí, že uprostřed toho všeho shonu mohou oslavit svůj svátek – Den dětí.    Pro žáky z roštínské školy byl tento den příležitostí pokusit se navýšit své bodové konto v projektu Recyklohraní. Společnost Ekolamp, s.r.o. si pro ně připravila na závěr letošního školního roku poněkud netradiční úkol týkající se včelařství.

Ale teď už pěkně popořádku. Aby děti získaly tentokrát opravdu štědré ohodnocení, musely nejprve najít v nejbližším okolí včelaře a domluvit si s ním besedu. To se jim podařilo, a tak na Den dětí přivítaly ve škole pana Hubáčka, který si s nimi přišel popovídat o svém koníčku a zodpovědět jejich dotazy. Z poutavého vyprávění se dověděly o prastaré tradici chovu včel, jejich stavbě těla, jaké problémy jeho včely trápí a jak lidé svojí činností ovlivňují jejich život. Postupem času nacházely odpovědi na všechny otázky, které jim pomohly k objevení tajuplného a doposud zcela neprozkoumaného života včel. A což teprve, když si mohly pochutnat na tom nejlepším, co včely produkují – slaďounkém medu, který je nejen potravinou, ale i nedocenitelným léčebným prostředkem. Věděli jste, že k tomu, aby vznikl jeden kilogram květového medu, musí jedna včela nashromáždit nektar z nejméně tří milionů květů a nalétat při tom dráhu odpovídající šesti obletům zeměkoule?

         Po ochutnávce děti ukázaly panu Hubáčkovi zhotovenou napáječku pro včely samotářky (což byla další část jejich úkolu) a nechaly si doporučit nejvhodnější místo pro jeho umístění. Nakonec se vypravily na prohlídku úlů v krásné zahradě včelaře, který jim ještě předvedl zařízení ke stáčení medu.
          Během dopoledne se děti přesvědčily, jak je práce včelařů nesmírně důležitá, a uvědomily si, že bez tohoto malého pracovitého tvora by se příroda kolem nás a na naší planetě zcela změnila a lidstvo by bylo odsouzené do několika let ke svému zániku.
         Na závěr bych ráda jménem dětí vyjádřila poděkování panu Hubáčkovi, nejen za ochotu předávat dětem svoje zkušenosti a vědomosti, ale i za to, že svou zálibou přispívá k naplňování slov genia Alberta Einsteina, který řekl: „Včela nemůže být bez květů, zahrádka bez včely, bez opylení nejsou žádné rostliny, žádná zvířata a samozřejmě žádní lidé.“
                                                          Eva Konečná – ZŠ Roštín