Den matek v Roštíně

 

V neděli 8.  května se uskutečnila v sokolovně v Roštíně besídka ke Dni matek. Základní a mateřská škola si připravila vystoupení k tomuto dni.

Besídku zahájil starosta obce. Přivítal všechny maminky, babičky a přítomné hosty. Pak vystoupily děti z mateřské školy se svými tanečky a básničkami. Zatančily i děti z tanečního kroužku. Potom přišli na jeviště žáci ze základní školy. Měli připraven bohatý program básniček, scének a zpívání za doprovodu kytary a varhan. Holky a kluci z dramatického kroužku předstoupili s pohádkou „O Karkulákovi.“ Na závěr ještě přijela hudební skupina žáků ZŠ Zdounky, která předvedla své vystoupení.

       Všem se besídka určitě líbila a odcházeli spokojeni.

 

                                                   Zdeněk Juřík - žák 5.ročníku