Poezii, tu mám rád!

    Besedovat o poezii do Knihovny Kroměřížska se vydali žáci ZŠ Roštín. Paní M. Kořínková, která celou besedou děti provázela, jim poutavě vysvětlila, co je to poezie, co je rým. Děti si připomněly, že poezie je vlastně provází od útlého dětství v podobě dětských říkanek a lidových básniček. Zajímavé byly ukázky z veselých básnických sbírek J. Žáčka, P. Šruta a Z. Svěráka, které nás rozesmály a potěšily jazykovým vtipem. Do programu byli žáci také aktivně zapojeni. Hravě se vypořádali s tvořením rýmů, doplňováním slov do básniček a také sestavováním básniček z nastříhaného dvojverší. Ti nejbystřejší byli odměněni drobným dárečkem. V knihovně se dětem velmi líbilo.

 

                                                                                               Vychovatelka ŠD ZŠ Roštín