Lesní pedagogika v Roštíně

 Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů Mezinárodním rokem lesů s cílem zvýšit povědomí o trvale udržitelném obhospodařování lesů a ochraně přírody a posílit trvale udržitelný vývoj všech typů lesů k užitku současných i budoucích generací.

V měsíci červnu měli žáci naší školy jedinečnou příležitost nahlédnout pod lesnickou „pokličku“ a dozvědět se více o lese. Spolu s lesními pedagogy (lesníky s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) a členy Mysliveckého sdružení Roštín strávili velmi zajímavý a přínosný den v krásném prostředí našich okolních lesů – v Chřibech. Zábavnou formou pomocí her, vnímáním lesa všemi smysly, vlastním objevováním, zkoumáním, tvořením a bezprostředním kontaktem s přírodou děti poznávaly les a vše, co k němu patří.

Chtěli bychom tímto poděkovat Mysliveckému sdružení za to, že připravili pro naše žáky velmi pěkný a poutavý program i se závěrečným opékáním špekáčků.

                                Mgr. Jaroslava Plachá – ZŠ Roštín