Krajinou mého domova

Utvářet a rozvíjet kladný vztah k rodné obci - to bylo cílem projektového dne s názvem ,,Krajina mého domova" na ZŠ v Roštíně. Co všechno jsme v tento den zažili? Vyučování jsme zahájili písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Z důvodu nepříznivého počasí jsme nemohli uskutečnit plánovanou vycházku, ale nenudili jsme se ani ve škole. Žáci společně plnili různé úkoly a s pomocí map studovali okolí obce. Vyslechli si také některé pověsti o obci a namalovali k nim obrázky. Společně jsme pracovali na výrobě znaku obce Roštín, se kterým se chceme zúčastnit pokusu o vytvoření největší galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z odpadových materiálů.

V závěru dopoledne jsme navštívili bioenergetické centrum v Roštíně, kde nám pan František Machara popsal neobvyklý způsob vytápění domácností obce Roštín s využitím alternativního zdroje energie získané pomocí spalování slámy. Počasí nám sice nepřálo, ale den se nám vydařil.

 

                                                                    Zdeňka Krajčová

                                                                          ZŠ Roštín