Výuka první pomoci v Roštíně

Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe (Petronius) je jedna z mnoha dochovaných antických moudrostí, kterou děti často slýchají ve zjednodušené podobě od svých rodičů nebo učitelů. Není divu, že nás oslovuje i dnes, po dvou tisíciletích. Naštěstí ji nechápeme doslova, neshromažďujeme si své znalosti a dovednosti sobecky jen pro sebe, ale používáme je pro blaho jiných. Není pro to snad lepšího příkladu než znalost první pomoci. Pravděpodobně nám neposlouží k vlastnímu prospěchu, ale k pomoci druhému nebo dokonce k záchraně života. A protože seznamování se s principy ochrany zdraví je nejúčinnější u dětí školního věku, začínáme i na naší škole již od těch nejmenších. Kromě probírání těchto témat ve výuce, využíváme také již osvědčené spolupráce s ČČK. A tak k nám i letošní rok zavítala zkušená lektorka Českého Červeného Kříže v Kroměříži, aby děti seznámila se zásadami první pomoci a novinkami na tomto poli. Instruktáž byla zaměřena u nejmladších žáků na výuku ošetření drobnějších zranění, ti starší se seznámili i s život zachraňujícími úkony jako např.: zástavou krvácení, ošetřením popálenin a zabezpečením člověka v bezvědomí. Asi největší pozornosti se podle očekávání těšil praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.  Počáteční ostych rychle opadl a nakonec si tuto velmi důležitou dovednost vyzkoušeli na resuscitační figuríně i ti nejnesmělejší žáci. Většina z nich se také aktivně zapojila do rozhovoru na téma první pomoci a vyprávěli zážitky své i svých kamarádů.

A tak i když se tentokrát děti neučily jen „pro sebe“, odcházely z besedy bohatší o znalosti první pomoci a s příjemným pocitem, že i ony mohou pomoci poraněnému člověku, ba dokonce i zachránit život, když teď už ví, „jak na to". Děkujeme pracovníkům ČČK za pěkně připravenou besedu.

                                                                                                                                                 Eva Konečná – ZŠ Roštín