Výlet do Prahy

Dne 14. 6. jsme se vypravili na výlet do Prahy.  Počasí nám moc nepřálo ,ale zážitky z nepohodlí  deště vše napravily. Pluli jsme lodí po Vltavě s vodníkem   Kabourkem. Poté nás autobus odvezl do Mořského světa. Všechny děti měly vstupenky hrazeny z projektu Rec yklohraní , ve kterém se sbírají vysloužené elektrospotřebiče . Následovala návštěva Pražského hradu . Nejčastější otázka dětí: ,,Je pan prezident doma ?“Byli jsme v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha, mimo jiné jsme viděli ostatky svatých českých patronů, panovníků, šlechticů a arcibiskupů .Výlet jsme zakončili procházkou Zlatou uličkou a výhledem na celou Prahu. Děkujeme celému učitelskému sboru a hlavně paní ředitelce za zprostředkování krásných zážitků.

                                                                 Za rodiče dětí ZŠ Roštín Marcela Hájková