Setkání s myslivci

 

Letošní školní rok je téměř u konce a naše malotřídní škola využívá krásné letní počasí k poznávacím výletům a vycházkám. Proto jsme rádi přijali pozvání zástupců mysliveckého sdružení v Roštíně a jednu vycházku jsme si zpříjemnili návštěvou myslivecké střelnice.  

Po příchodu jsme nejprve areál prozkoumali a potom nám myslivci  předvedli ukázku střelby na neživé holuby. Děti si pak pozorně vyslechly krátké, ale zajímavé povídání o myslivosti, mohly si osahat různé myslivecké trofeje. Rozdělené do družstev si i zasoutěžily. Své právě nabyté znalosti využily při řešení poznávacího úkolu a znalostního testu. Také si zastřílely na terč ze vzduchovky. Po splnění těchto aktivit jsme využili připraveného ohniště a opekli si špekáčky. Po vydatné svačině  došlo na vyhodnocení. Ti nejúspěšnější byli odměněni  medailemi a všichni pak sladkou odměnou.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat za příjemně prožité dopoledne zástupcům mysliveckého sdružení p. Churému a Nábělkovi a zejména pak naší bývalé žačce slečně       Veronice Churé, která program pro naše žáky připravila.

 

                                                                                         Michele Rybáková – ZŠ Roštín