KARNEVALOVÉ VESELÍ V ROŠTÍNĚ

 

Ani letos nebyly děti z Roštína ochuzeny o tradiční zimní karneval, který pro ně pořádala základní a mateřská škola. Tato akce přilákala, jako každý rok, spoustu dětí, které si nenechaly ujít možnost dobře se o víkendu pobavit a vyřádit se dosyta. Pestrým programem provázela paní vychovatelka, která měla připraveny zábavné soutěže, do nichž se s nadšením zapojovaly děti všech věkových kategorií. A co teprve když zazněly známé melodie v rytmu disco! To se sál sokolovny jen hemžil malými vodníky, princeznami, vílami a jinými bytostmi. Karnevalové veselí završila bohatá tombola, na které se sponzorsky podíleli místní podnikatelé i rodiče. Velmi jim za jejich příspěvky děkujeme, neboť díky nim nikdo neodcházel bez dárečku. Děkujeme také rodičům, kteří se přišli podívat a dětem s maskami pomáhali.
Doufáme, že jste si stejně jako my odnesli plno hezkých zážitků a těšíte se na příští karneval.

                                                                  Eva Konečná – ZŠ Roštín

 


SPONZOŘI DĚTSKÉHO KARNEVALU V ROŠTÍNĚ

 

p.Babušník

p.Babušníková

manželé Cenigovi

manželé Dratvovi

manželé Dohnalovi

manželé Dvořákovi A. + J.

manželé Dvořákovi G. + R.

p. Gazda

p. Horáková

manželé Hradilovi

manželé Juhaňákovi

manželé Jurákovi

manželé Kostrůnkovi

manželé Loučkovi

manželé Novákovi

Obecní úřad Roštín

p.Pavlíková

manželé Pištěčtí

manželé Poslušní

manželé Rozsypalovi

manželé Rumplíkovi

sokolovna Roštín – p. Řezáč

p. Řezáčová Stanislava

SDH Roštín

manželé Svačinovi

manželé Spálovští

p. Školný

manželé Štěrbovi

p.Valášek Josef

manželé Vochovi

manželé Vlasákovi

manželé Vrbečtí

manželé Vymazalovi P. + T.

manželé Vymazalovi R. + R.

manželé Wachalovi

p. Zakravač

manželé Žurmanovi

 

DĚKUJEME!!!