Zvířátková dílna v muzeu Kroměřížska

 

          Přestože bylo slunečné sobotní dopoledne, sešli jsme se před školou, abychom společně vyrazili do Kroměříže. V místním muzeu jsme měli dohodnutou návštěvu tvořivé dílny, ve které si děti mohly vyrobit pomocí nejrůznějších technik a materiálů zvířátka. Zvířátkovou dílnu“ navštívilo spolu se mnou devět dětí z naší školy. Každý si odnesl minimálně čtyři výrobky, např. housenku z ponožky, obrázek z ubrousků, papírovou kočičku, dřevěného koníčka a další. Dětem se z dílny vůbec nechtělo, ale už byl čas oběda, tak jsme poděkovali a rozloučili se.

          Na Velkém náměstí před kašnou jsme si ještě udělali společnou fotku i s vyrobenými zvířátky. Prošli jsme Vodní ulicí do Podzámecké zahrady, ve které jsme si udělali piknik a poobědvali. Do odjezdu autobusu nám zbývalo ještě celkem dost času, tak jsme prošli Podzámeckou zahradou a dali si první letošní zmrzlinu. Poslední zastávka byla u řeky Moravy, kde jsme pozorovali kačeny. Přiblížil se čas odjezdu a náš výlet pomalu, ale jistě skončil. Děti se shodly na tom, že takovéto výlety musíme pořádat častěji.

                                                                                           Pěva Horáková – ZŠ Roštín