Fotografická soutěž: S námi vás baví svět

 

Motto:  Legrace se nebojí ten, kdo si váží sám sebe

 

Cílem projektu je podpora osobnostního rozvoje žáků, zejména sebepoznání a sebepojetí, osvojování dovedností pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému a sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích. Dále projekt podporuje rozvoj  základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality).Anketa