UKLIĎME SI SVĚT

Jaká tajemství v sobě skrývá stará pračka, baterie, žárovka nebo počítač? Na tyto otázky a ještě mnohé další se našim žákům dostalo odpovědi při projektovém vyučování „Ukliďme si svět,“ který proběhl na naší škole v rámci výjezdního programu 7. ročníku projektu Recyklohraní, do kterého je naše škola od počátku zapojena. Hravou formou se děti naučily základy třídění odpadů, objevovaly zlato a jiné drahocennosti ukryté ve staré pračce. Zjistily také, že recyklace umožní starým spotřebičům a bateriím „žít svůj druhý život s novou tváří“. Děti si v tomto programu uvědomily nejen to, že recyklace se vyplatí, ale především to, že recyklací chráníme své životní prostředí. Co by se dělo s vodou, vzduchem či půdou, pokud bychom nerecyklovali a odpady odkládali do přírody? Nikomu z nás by tato otázka neměla být lhostejná a měli bychom si přírodu chránit a šetřit.

                                                                                                          Mgr. Jaroslava Plachá

                                                                                                                  ZŠ Roštín