Etické otázky každého dne

Začátkem března se žáci naší školy zúčastnili preventivního programu na téma – Etické otázky každého dne. Ve dvou vyučovacích hodinách se s vyškolenou lektorkou zamýšleli nad tím, jak naše pocity, myšlenky a postoje ovlivňují naše jednání a mezilidské vztahy, co je to zdravé myšlení a zdravé vztahy. Pracovali samostatně i ve skupinách, kreslili, hráli scénky… Všechny činnosti směřovaly k tomu, aby se naučili správně řešit své nepříjemné pocity, které během dne prožívají a samozřejmě negativně ovlivňují jejich chování.          

 

Mgr. Zdenka Neradová /učitelka ZŠ Roštín/