Karnevalové veselí v Roštíně

ZŠ, MŠ a OÚ Roštín uspořádali pro děti z obce a okolí 28.2.2016 maškarní karneval. Na parketu sokolovny si tento den spolu zatančila velká spousta krásných masek. Nechyběly samozřejmě ani soutěže. Děti si vyzkoušely např. chůzi přes brod, šplhání po žebříku, trefování do plechovek, koše i branky... Za úspěch i snahu byly obdarovány sladkou odměnou. Nejvíc se pobavily na závěr při „Židličkované". Nechyběla také bohatá tombola s krásnými cenami. Všem přispívajícím za ně velmi děkujeme. Myslím, že jsme si všichni společně užili krásné únorové odpoledne.  Mgr. Zdenka Neradová / učitelka ZŠ Roštín /