Přednáška s besedou

V Ý V O J     H U D E B N Í C H    N Á S T R O J Ů

od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti

Přednáška seznámila žáky s historií vývoje hudebních nástrojů od prehistorických až po současné formy. Vše bylo provázeno praktickými ukázkami téměř padesáti různých nástrojů všech dob. Žáci se prakticky seznámili s téměř kompletní vývojovou řadou všech druhů dechových a strunných nástrojů, přičemž měli unikátní možnost vidět a slyšet kromě jiných také některé středověké či renesanční nástroje jako např. zvířecí rohy, chrotu, cink, křivý roh, loutnu, fidulu, psalterium, středověkou harfu apod.