Celoroční projekt - Čtení pomáhá


Celý školní rok se naši žáci snažili ztotožnit s cílem projektu Čtení pomáhá - " Spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým". V několika etapách našeho projektu se seznamovali s významnými dětskými autorkami a autory, vyhledávali odpovědi na otázky, které se týkaly života těchto osobností, četli vybrané knihy, na internetových stránkách Čtení pomáhá po úspěšném splnění testu o knize získávali "virtuální" padesátikorunu, kterou podle vlastního výběru posílali na některý z charitativních projektů a samozdřejmě si vedli záznamy o přečtených knihách ve svých krásných čtenářských denících.Celkem se podařilo odeslat na charitativní projekty 1 600,-Kč. Na konci školního roku jsme si  do naší školy pozvali pana spisovatele Zdeňka Železného, který po besedě odměnil nejpilnější čtenáře diplomem a vlastní knížkou s věnováním. Tento projekt se nám velmi libil, a proto bychom v něm rádi pokračovali i v dalším školním roce.