Krásné červnové  dopoledne jsme si zpříjemnili vystoupením se cvičenými dravci. Tento zajímavý a poutavý program jsme shlédli na školní zahradě ZŠ Zdounky.  V hodinovém programu nám sokolníci představili tyto dravce: sokola stěhovavého, poštolku obecnou, výra velkého, káně harisovo, sovu pálenou, kondora havranovitého a na závěr i orla skalního.Dozvěděli jsme se spoustu informací a zajímavostí o těchto ptácích, a také jsme si mohli některé dravce pohladit.  
Program se žákům  moc líbil.  Odnesli  si z něj nejen nové znalosti, ale také pěkný zážitek.