Karnevalový rej masek

 

První březnová sobota patřila v sokolovně v Roštíně  karnevalu, který tradičně organizovala MŠ, ZŠ a OÚ Roštín. Celým programem tentokráte provázela paní Jana Nováková z agentury Jana z Olomouce. Pro děti byla připravena spousta her, soutěží, za které byly děti odměněny sladkým pamlskem. Do velmi pěkného a bohatého programu byly vtaženy nejen všechny děti, ale zapojili se s nadšením i jejich rodiče. Sál byl zaplněný krásnými maskami a kostýmy. Děti mohly ukázat i svůj talent v pěvecké soutěži, do které se zapojili i starší žáci. Nedílnou součástí tohoto krásného odpoledne byla i bohatá tombola. Pěkných cen bylo opravdu mnoho. Děti, kterým štěstí v tombole  nepřálo, dostaly alespoň sladkou odměnu. Nutno dodat, že těchto dětí bylo velmi málo, jelikož snad každý nějakou tu cenu vyhrál. Chtěli bychom ještě jednou i touto cestou moc poděkovat všem sponzorům  a rodičům, kteří nám do tomboly přispěli. Není nic hezčího než rozzářené oči našich dětí.  Tak za rok opět na shledanou!

 

 

                                                                              Mgr. Jaroslava Plachá – řed. ZŠ Roštín