Projektový den - recyklace hrou - Ukliďme si svět


Žáci  se hravou formou dozvěděli  o negativních vlivech starých elektrozařízení a přenosných baterií na životní prostředí - pokud jsou vyhazovány na nevhodná místa, a také  pochopili, že recyklací se dnes už dokáže dát vysloužilému zařízení  další šance, jak posloužit lidem i přírodě. Žáci  pracovali s modely elektrozařízení i s dalšími vhodnými metodickými pomůckami.