V dubnu čekaly na naše žáky další 2 úkoly. 


Nejdříve diskutovali o tom, jak je možné, že spotřebiče, které běžně používají, fungují. Dále přemýšleli, jak si svůj život usnadňovali naši předkové, aby  rychleji a jednodušeji např. pomleli obilí, pořezali dřevo, utkali látky apod. Na závěr pak vyrobili jednoduché, ale velmi pěkné větrníky. 
 

V dalším úkolu si zahráli na malíře plakátů. Tentokrát pracovali ve skupinkách a pokoušeli se vytvořit reklamní plakát, který by ostatní přesvědčil o tom, že vyhazovat staré a nepotřebné spotřebiče na správná místa, je velmi důležité. Někteří se dokonce snažili ukázat, co nového se dá z recyklovaných spotřebičů vytvořit. Plakáty se jim také velmi povedly.


Myslíme si, že se opět naši žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací, které, doufejme, využijí i v dalším životě.