Jednou nahoře, jednou ( v ) dole: byl název našeho školního výletu do hornického muzea  Landek Park v Ostravě. Během dvouhodinové prohlídky se žáci dozvěděli spoustu zajímavého z bohaté historie této lokality - o počátcích osídlení Landeku a zejména o historii těžby uhlí na Ostravsku. Největším zážitkem kromě cesty vlakem bylo sfárání do dolu, kde si žáci prošli  250 metrů důlních chodeb a spatřili opravdovou dobývací a razicí důlní techniku. Výlet se velmi vydařil a všem se líbil.