V sobotu 8. dubna se v Roštíně uskutečnil již druhý ročník akce s názvem „Ukliďme Česko.“ I přes nepřízeň počasí se  akce  zúčastnilo více jak 40 osob. Počet dobrovolníků se od loňského roku navýšil, a tak se i letos podařilo odvést veliký kus práce.

Organizace celé akce se zhostil místní myslivecký spolek, neboť jsou to  právě myslivci, kteří  se  v přírodě pohybují dnes a denně, a dobře vědí, kde se odpad nejčastěji objevuje. Akci také podpořili: obec Roštín, ZŠ Roštín, SDH Roštín a místní majitelé čtyřkolek.

Na ranním nástupu se všichni dobrovolníci rozdělili do skupin. Každá skupina měla svou úklidovou trasu, kterou myslivci zvolili. Byla to místa jako příkopy okolo silnice, potoky, vycházkové trasy a vyčištění okolí památné lípy, která se nad Roštínem tyčí již stovky let.

Právě tohle místo opět získalo na kráse a bude zde zase o něco příjemnější posezení na lavičce a rozjímání v přírodě při vycházkách. Snad si nyní i všechny zúčastněné děti rozmyslí, zda papírek od oplatku vyhodí do trávy, nebo ho v kapse přinesou do odpadkového koše a případně napomenou i nepořádné dospělé.

Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc, obci Roštín a MS Roštín na občerstvení, které bylo připraveno po ukončení úklidu na Sokolovně.

 

                                                                                Za MS Roštín Veronika Zbořilová