Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

Každá domácnost používá mnoho elektrických spotřebičů a různých elektrických přístrojů. Děti se v posledním letošním úkolu zamýšlely nad tím, kam s nimi, když doslouží, nebo se " jen " přestanou líbit a chceme mít hezčí a modernější. Vyráběly svůj vlastní kontejner na tyto přístroje tak, aby upoutal a lidem, kteří chtějí třídit, správně poradil. Dále kreslily kartičky se spotřebiči, které umisťovaly  k heslům Patří - Nepatří a  společně se zamýšlely nad správným řešením. A jako vždy, tak i tentokrát, se dozvěděly mnoho zajímavých a užitečných informací.