Záložka do knihy spojuje školy

 

Opět jsme se zapojili do projektu - Záložka do knihy spojuje školy. Tentokrát nám byla vybrána ZŠ Okružná ve východním Slovensku. V pracovních činnostech jsme pro slovenské kamarády vyrobili mrkací záložky, v informatice jim žáci 5.ročníku napsali dopis a v prvouce a vlastivědě jsme si o obci Okružná povyprávěli a ukázali si ji na mapě.  Už se moc těšíme na dopis a záložky ze Slovenska.
                                                                     Mgr. Zdenka Neradová / učitelka ZŠ Roštín /