Beseda s Policií ČR

/album/beseda-s-policii-cr/a010-jpg2/
/album/beseda-s-policii-cr/a011-jpg1/
/album/beseda-s-policii-cr/a012-jpg1/
/album/beseda-s-policii-cr/a015-jpg2/
/album/beseda-s-policii-cr/a016-jpg2/
/album/beseda-s-policii-cr/a017-jpg3/
/album/beseda-s-policii-cr/a019-jpg2/
/album/beseda-s-policii-cr/a021-jpg2/

—————


"Policista je náš kamarád"  a "Bezpečné chování" - jsou názvy preventivních programů, které pro nás uspořádala Policie ČR. Žáci  získali všeobecný přehled o činnosti jedné ze složek integrovaného záchranného systému, a navíc jim během jejich dospívání byla připomenuta bezpečnostní pravidla, aby se nestali obětí protiprávního jednání a také aby věděli, jak se zachovat, octnou-li se v situaci, že budou potřebovat pomoc policisty.