"Policista je náš kamarád"  a "Bezpečné chování" - jsou názvy preventivních programů, které pro nás uspořádala Policie ČR. Žáci  získali všeobecný přehled o činnosti jedné ze složek integrovaného záchranného systému, a navíc jim během jejich dospívání byla připomenuta bezpečnostní pravidla, aby se nestali obětí protiprávního jednání a také aby věděli, jak se zachovat, octnou-li se v situaci, že budou potřebovat pomoc policisty.