Muzeum v Kroměříži navštěvují žáci naší školy velmi často. Tentokrát si  prohlédli interaktivní výstavu na strašidelné téma. Nejprve si vyslechli vyprávění o tom, proč si naši předkové vymýšleli různá strašidla, pak museli projít s lucerničkou začarovaný les a na závěr ve skupinkách plnili zajímavé úkoly. Na památku si odnesli směs bylin k přípravě čaje, kterou si sami vybrali.