Naše pravidla
Aby se nám všem ve škole hned od začátku líbilo, domluvili jsme se, že si vytvoříme společná pravidla, která budeme dodržovat.
Než jsme se dali do práce, rozdělili jsme se do skupin a vysvětlili jsme si, co to vlastně pravidla jsou a k čemu jsou dobrá.
Protože náš názor na to, co je důležité, byl hodně podobný, vybrali jsme pravidel jen pět.
Napsali jsme je na nástěnku. Podpisem a otiskem prstu jsme stvrdili, že je budeme poctivě dodržovat.
Doufáme, že se nám to bude dařit a díky nim se budeme ve škole cítit dobře a budeme do ní chodit rádi.