Poslední úkol Recyklohraní se nazýval " Objevte muzejní kousek, staňte se kurátorem sbírky".
Nejprve žáci pátrali v rodině, jaké přístroje používali jejich prarodiče. Fotili je, některé i přinášeli do školy. 

 

Protože se ale nepodařilo vypátrat starodávný spotřebič všem, vylosovali si žáci název některého současného elektrospotřebiče a dostali za úkol, zjistit o něm něco z historie, nakreslit ho a písemně vysvětlit, k čemu slouží, v čem nám pomáhá. Na závěr k obrázkům pak přilepovali písemné informace a vytvořili pěknou výstavu.