Celoroční projekt " Čtení pomáhá " jsme ukončili besedou se spisovatelem Ing. Jiřím Šanderou. 
V první části besedy se žákům představil, přečetl jim úryvky ze svých knížek, vyprávěl jim, jak vznikaly, čím se při jejich tvorbě inspiroval.
Ve druhé části odpověděl na dotazy a odměnil diplomem a knihou s vlastnoručním podpisem ty nejpilnější účastníky tohoto projektu.

 

Prožili jsme společně velmi příjemné dopoledne.