Beseda se včelaři.

  Když chceš děti vychovávat, určitě je seznámíš se rčením „Pilný jako včelička.“ Tím jsme se řídili ve škole v Roštíně při plnění podmínek soutěže „ Žákovská včelka 2019Děti zde ve výtvarné výchově a pracovních činnostech vytvářely papírové modely včeliček, malovaly jejich obrázky, které umísťovaly do jejich přirozeného prostředí, do pláství, samozřejmě z papíru. Při vytváření některých modelů využívaly i plastových krabiček připravených k recyklaci. Do soutěže se zapojily i děti z naší mateřské školy a vyrobily za pomoci svých p. učitelek na velkou tabuli krásný projekt. Vybrané výrobky, výkresy a projekt jsme odvezli členům Základní organizace Českého svazu včelařů o. s. Zdounky. Ti práce zhodnotili a jejich zástupci pan Kameník a paní Kameníková ze Zdounek a pan Hubáček a pan Míša z Roštína přijeli ve středu 22. května za námi do školy. Zavolali jsme do naší tělocvičny i naše malé kamarády z MŠ, abychom si všichni poslechli zhodnocení naší účasti v soutěži. Žáci základní školy i mateřské školy získali diplomy a také sladkosti za účast v soutěži. Zvláštní cenu a diplom za výbornou práci získala žákyně 5. ročníku Aneta Pařilová. Po zhodnocení soutěže měli naši hosté pro děti připravenou velmi zajímavou besedu o životě včel a jejich chovu. Děti se do besedy zapojovaly dotazy, na které členové svazu velmi ochotně odpovídali. Na závěr jsme všichni dostali výborné perníčky        a děti mohly ochutnat různé druhy medu. Tím si ověřily skutečnost, že se říká „sladké jako med“. Nám zbývá jen poděkovat členům Svazu včelařů ze Zdounek za dárky, zajímavou besedu a příště se budeme znovu těšit na vzájemnou spolupráci.                                                                                                                     

 

Ludmila Ludvová