Den s myslivci.

 

   V pátek 3. 5. 2019 si pro naše děti ze školy připravili členové MS Roštín p. Zbořilová a pan Hejda besedu o MS, lovení zvěře a ochraně jejich honitby. Protože bylo špatné počasí, konala se beseda v naší tělocvičně. Děti poznaly vybavení myslivce, včetně zbraně. Naučily se jaký je mezi nimi rozdíl. Prohlédly si, jaké ozdoby nosí myslivci za kloboukem. Dověděly se, jak je možné získat lovecký lístek, zbrojní průkaz a jak se dělají myslivecké zkoušky. Členové sdružení dětem ukázali různé druhy vábníček. Pak si prohlédly různé trofeje a shozy. Nechyběly ani kůže z kuny skalní a lišky. Na závěr řešily děti myslivecký test a různé úkoly. Byly rozděleny na čtyři družstva, která mezi sebou soutěžila. Byly to Chytré lišky, Srnky, Jelení parohy, Lišáci. Nejlépe odpovídali členové družstva Lišáků, na druhém místě bylo družstvo Chytrých lišek, na třetím místě Lišáci, na posledním Jelení parohy. Všechny děti dostaly od MS za svůj výkon dárky a sladkosti. Bylo to moc hezké dopoledne. Zbývá jen členům MS Roštín moc poděkovat.