Projekt - Srdce s láskou darované

/album/projekt-srdce-s-laskou-darovane/dscn3584-jpg/
/album/projekt-srdce-s-laskou-darovane/dscn3586-jpg/

—————


Srdce pro Charitní dům pokojného stáří

aneb „….nezapomínejme na ty, kteří si nás už nepamatují…“

 

Rok uplynul jako voda a děti ze školní družiny v Roštíně se s nadšením rozhodly opět přihlásit do soutěže Srdce s láskou darované. Jsme malá škola s malým počtem žáků, ale určitě s velkým srdcem. 

V první etapě měly děti za úkol vymyslet, komu bude letošní výrobek srdíčka darován.                 Na tabuli chodily děti zapisovat své návrhy a zároveň komentovaly důvod svého nápadu. Zanedlouho bylo rozhodnuto. Mnoho dětí mělo shodný nápad – Charita. V sousední obci  Cetechovice se nachází Charitní dům pokojného stáří, kde jsou klienty osoby starší 27 let s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. Na tyto obyvatele nezapomínáme                       a pravidelně tam jezdíme s kulturním programem a dárečky. A je to! Příjemce srdíčka máme.

Další etapou byla výroba srdíčka, do níž se děti vrhly s nadšením. Na výrobu jsme se rozhodli použít pestré barvy, které symbolizují lásku, radost, optimismus, přátelství a další pozitivní hodnoty.  Někteří žáčci barvili, jiní obkreslovali, stříhali a lepili. V kolektivu při práci vládla harmonie. Bylo znát, že  děti tvoří projekt s radostí, ale i zvědavostí z finálního výrobku.

Závěrečnou etapou už bylo jen předání srdíčka v Cetechovicích, kde jsme měli naplánovanou cestu v den pololetního vysvědčení, abychom zakončili 1. pololetí trochu netradičně a zároveň s dobrým pocitem. Připravili jsme si kulturní program v podobě veselých písniček, zabalili srdíčko na převoz  a  zbylo jen čekat.  Zklamáním pro nás bylo, když nám paní vedoucí                        z Charitního domu pokojného stáří sdělila, že z důvodu nastávající chřipkové epidemii musí naši návštěvu zrušit. Na obličejích dětí se jevil smutek. Co nyní? Nápad je na světě. Když my nemůžeme do Cetechovic, pozveme si někoho k nám do školy a srdíčko předáme prostřednictvím zaměstnance z charitního domu. Tak se také stalo. 

 

A na závěr : „…….nezapomínejme na ty, kteří si nás už nepamatují…“