V tomto úkolu se žáci zamýšleli nad tím, jak by se na svět dívali elektrospotřebiče, které běžně používáme. Líbilo by se jim, jak s nimi lidé zacházejí?A jak se k nim zachovají, když jim doslouží? Starší žáci napsali zajímavá vyprávění, mladší nakreslili velmi pěkné komiksy. Nejúspěšnějším autorům budou ocenění předány v Národním technickém muzeu v Praze.