Tak jako pohádka, je naše krásná Země.

Je prostě kouzelná pro tebe i pro mě. 

 

Jen na nás záleží, zda to tak zůstane.                                                                                                              

Proto ji ukliďme,než zkáza nastane.

 

Ukliďme Česko.

I v tomto roce se opět uskutečnila akce „ Ukliďme Česko.“ Hlavním dnem v ČR je 6. duben 2019, ale u nás v obci Roštín to myslivecký spolek uspořádal už v sobotu 30. března. Děti, někteří rodiče i my pracovníci  naší školy jsme se s nimi samozřejmě této akce zúčastnili. Sraz byl v 8.30 hodin u sokolovny. Lidí přišla spousta. Navíc počasí nám opravdu přálo. Bylo krásně, slunečno. Dostali jsme od myslivců igelitové pytle a pracovními rukavicemi jsme byli vybaveni sami. Rozdělily jsme se na skupiny a vyrazili. Naše skupina šla přes Žabinu, směrem na Kamínku. Děti byly aktivní, sbíraly s chutí a zápalem. Po cestě kolem nás projížděli myslivci a sbírali od nás plné pytle. Na závěr jsme dorazili k sokolovně, kde nás čekalo výborné občerstvení od myslivců. Všichni, včetně dětí jsme byli spokojeni, že i my jsme mohli přispět ke krásnému prostředí kolem nás.

 

Mgr. Ludmila Ludvová