Zdraví, zdraví to nás baví aneb Zdravý životní styl.

  V dnešní době, kdy strava dětí se často odbývá hamburgery, pizzami, zapíjí se coca colou a sladkými nápoji a také jejich pohyb je často omezován posunováním myši u počítače, je třeba, aby se děti seznamovaly s tím, v čem spočívá zdravý životní styl. Je však nutné, aby pochopily, že je třeba ho dodržovat. A to právě plnil preventivní program, se kterým přijely 4. listopadu do Základní školy v Roštíně pracovnice Krajské pedagogicko - psychologické poradny ze Zlína. Byly to Mgr. Bronislava Šišková a Mgr. Gabriela Štastková. Plnit úkoly jim pomáhala veverka Věrka, kterou přivezly s sebou. Hned na začátku se všichni vzájemně představili, děti si nalepily cedulky se svými jmény a všichni si řekli pravidla besedy. Program je velmi bavil. Lektorky střídaly četbu pohádek s hrami a malováním. První kresba byla, „Jak si představuji zdraví“, samy děti potom o své kresbě hovořily. Krásná byla i pohádka „O kouzelné zahradě“ hlavně k pochopení významu ovoce a zeleniny. Pak se seznámily s pyramidou pohybu. Viděly, jak je pohyb důležitý       a pro život nezbytný. Víte všichni, že denně bychom měli mít minimálně 25 minut intenzivního pohybu, ne, tak to hned napravte! Také i ony střídaly s dětmi plnění úkolů s pohybem a hry např. Tunelování, Slunce svítí…Také se všichni dozvěděli, že do zdravého životního stylu patří      i odpočinek. Na závěr děti nakreslily „Zdravý talíř“ a samy kresbu okomentovaly. Celou dobu pracovaly s chutí a zápalem. Na závěr získaly za účast diplomy. A děti se už teď těší na další program.

 

Ludmila Ludvová