Vztahy mezi lidmi.

    Lidé v současné době žijí velmi rychlým tempem a často se nestačí zajímat o lidi kolem. To je třeba napravit a začít už u dětí. K tomu sloužil  i preventivní program „Vztahy mezi lidmi“, který pro ně opět připravily pracovnice Krajské pedagogicko - psychologické poradny ze Zlína. Byly to opět Mgr. Bronislava Šišková a Mgr. Gabriela Štastková. Přijely do Roštína v pondělí 10. února 2020. Na začátku programu si děti napsaly lístečky se svými jmény a nalepily si je. Lektorky s nimi pohovořily, jak se mají chovat a zdůraznily respektování názorů druhých. Všichni se posadili do kruhu na koberec a každý o sobě řekl, co rád dělá. Pak si zahráli hru „Slunce svítí“… Dalším úkolem bylo nakreslit nejlepšího kamaráda a napsat jaké vlastnosti by měl mít. Po kresbě následovala prezentace. Velmi zajímavou a podnětnou činností bylo rozdělení do tří skupin. Každý z dětí dostalo ceduličku s pohádkovou postavou. Celá skupina musela vymyslet pohádku, aby v ní byly zastoupeny dané pohádkové postavy. Pak musely děti pohádku předvést. Celkem to zvládly dobře. Účelem byla jejich vzájemná spolupráce, a to se jim podařilo. Na odpočinek si všichni zahráli hru v zástupu. A na závěr děti vyplnily list: za co pochválit svou třídu a tři přáni zlaté rybky. Celý program byl podnětný a určitě dětem mnoho přinesl. 

 

                                                         Ludmila Ludvová