Na stejné zemi, co my, žijí tu s námi stromy…….

       Stromy jsou nezbytnou součástí našeho života. Vyrábějí nám kyslík, poskytují stín, zkrášlují prostředí, zpevňují půdu, poskytují ochranu živočichům a mnoho dalšího. Proto si také zaslouží mít svůj svátek a to mají 20. října. I my s dětmi v Mateřské a Základní škole v Roštíně jsme ho oslavili již 10. října celodenním projektem pod názvem „ Den stromů “. Protože se tento den slaví v říjnu, přišly děti do školy oblečené v barvách podzimu. Hned na úvod si každý účastník projektu vyrobil svou jmenovku ve tvaru javorového listu. Pak se děti rozdělily do skupin a řešily úkoly, křížovky, doplňovačky, které se vztahovaly ke stromům. Dalším úkolem byla ve skupinách tvorba společného výtvarného díla pod názvem „Život stromu ve čtyřech ročních obdobích“. Děti malovaly s velkým úsilím. Konečná díla byla moc pěkná. Také v mateřské škole děti tvořily a rovněž výsledky byly přímo kouzelné. Práce ve škole už bylo dost a tak hurá, šlo se soutěžit ven do přírody. Skupiny postupně vyrazily podle šipek a na kopci za vesnicí už je čekaly úkoly. Poznávaly stromy, házely šiškami na cíl, posuzovaly vztahy stromů a živočichů a nakonec navlékaly hada z listí. Potom jsme s žáky seběhli z kopce ke škole a dovršili projektový den zasazením jednoho stromu u základní školy a pak u školy mateřské. Stromy nám zajistili pracovníci OÚ Roštín. Strom jsme zasadili a zazpívali mu píseň od pana Svěráka „Stromy“. A pak už nám zbýval jen oběd a odpoledne Drakiáda, která se také vydařila. Aspoň vidíte, že děti se ve škole v Roštíně opravdu nenudí.

                                                                                     Ludmila Ludvová