Při vypracovávání posledního úkolu projektu "Recyklohraní" nám pomáhaly hlavní postavy z pohádky "Dlouhý, Široký a Bystrozraký".

S Dlouhým jsme měřili vzdálenost ze třídy do naší šatny, kde máme kontejner na vysloužilé elektrospotřebiče.

S Širokým jsme počítali jeho objem.

S Bystrozrakým jsme vybírali, co bychom mohli do takového kontejneru dát. A co sem v žádném případě nepatří.

 

Žáci pracovali ve skupinách - starší pomáhali mladším a všichni společně využívali své znalosti z matematiky, prvouky a přírodovědy.