Sladké srdce jako poděkování 

 

Zapojení do celostátní soutěže Srdce s láskou darované se stalo na naší škole tradicí. Děti přemýšlely, komu by chtěly v letošním roce srdce darovat. Rozhodování nebylo jednoduché, padlo spoustu nápadů s bohatými komentáři. Shodli jsme se, že tentokrát bychom chtěli srdce darovat někomu jinému než v minulých ročnících, proto jsme měli brzy jasno.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zasloužili, že máme na vesnici pro nás luxus v podobě základní a mateřské školy. Moc dobře si uvědomujeme, jak málo by stačilo, aby tomu tak nebylo, jelikož spousta vesnic si nemůže z finančních důvodů dovolit provozovat školu                  i školku. Někteří pracující rodiče přihlásí raději děti do města a přitom si neuvědomují, jaký poklad zde v Roštíně máme.

Je velký rozdíl mezi vesnickou školou a školou městskou. Ze svého okolí víme, že na velkých školách bojují už na prvním stupni například se šikanou a drogami. Toho se na naší škole opravdu  nikdo bát nemusí. A to je proto, že se tu vlastně všichni známe, zaměstnanci mají bližší vztah k dětem, které jsou vedeny k vzájemnému kamarádství a pomoci. Existuje mýtus  o vesnických školách, že zde děti nemají tak kvalitní vzdělání jako děti z měst. Tento názor je sice širokou veřejností dlouhodobě zažitý, ale výsledky dokazují, že je naprosto neoprávněný. Opak je pravdou. Děti jsou velmi odborně a pečlivě připravovány pro další kroky do života. Jsou daleko samostatnější, a co se týče výuky, mají děti možnost také používat moderní pomůcky,  které jim výuku ulehčí a zpestří. 

Poněvadž při výrobě srdíčka do této soutěže nejsou děti limitovány ani velikostí výrobku ani materiálem, bylo rozhodnuto. Inspirací se stala pouťová srdíčka, při jejichž výrobě můžeme  předvést své pekařské znalosti. Pečení a zdobení perníků je dětmi velmi oblíbená činnost, ovšem pracovat tak, aby nikdo se zaměstnanců naše překvapení nespatřil, byl krok nejnáročnější. Ale zvládli jsme to J. 

Největší radost přišla při samotném aktu předávání srdíček, kdy jsme mohli spatřit na tvářích pana starosty, paní ředitelky a  všech zaměstnanců základní a mateřské školy a obecního úřadu milý úsměv, údiv a pocit velkého překvapení. 

 

A co dodat  na závěr?  „ Děkujeme, že můžeme trávit školní léta v právě naší malé vesnické škole“.