1.místo v rámci Zlínského kraje - Recyklohraní

06.07.2022 21:36

ZŠ Roštín získala 1. místo v rámci Zlínského kraje 

v CELOROČNÍ HŘE s Recyklohraním

 

Recyklohraní aneb Ukliďme svět je dlouhodobý školní vzdělávací program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Naše škola se každoročně zapojuje do tohoto programu, který se věnuje environmentálnímu vzdělávání, výchově a zejména osvětě v oblasti předcházení vzniku odpadu, nakládání          s odpady a šetrnému hospodaření s vodou.

V letošním školním roce spustilo Recyklohraní novou celoroční hru. Základní princip spočíval v tom, že školy zapojené do vzdělávacího programu Recyklohraní dostávaly body za sběr vysloužilého elektra, baterií, mobilních telefonů a tonerů do tiskáren, a rovněž           za zapojení do osvětových aktivit. 

Naše škola se zapojila do aktivit „Závody naruby“, „Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad mobilů na životní prostředí“, „Spočítej si vodní stopu aneb Krtek vám napoví“, „Recyklovaná šipkovaná“ a „Velká kompostová výzva“. Mimo to jsme předali k recyklaci 81 kg drobného vysloužilého elektra, 127 kg baterií a 30 mobilů.

Po seznámení s výsledky historicky první CELOROČNÍ HRY s Recyklohraním přišlo velké překvapení. Skvělá zpráva!! Celkem jsme obdrželi 2774 bodů. 

Mezi 1668 zapojenými školami získala naše Základní škola a Mateřská škola Roštín              1. místo v rámci Zlínského kraje a 50. místo mezi školami z celé České republiky. 

V tomto projektu budeme pokračovat i příští školní rok.  A doufáme, že opět úspěšně. Když vidíme, jak děti začínají rozumět tomu, proč je třeba chránit přírodu a třídit odpad, domníváme se, že pro nastupující generace bude odpovědnější přístup k životnímu prostředí samozřejmostí.

—————

Zpět