Hodnocení za 1. pololetí

21.01.2021 22:51

Informace k hodnocení za 1. pololetí  školního roku 2020/2021. Žáky budeme  hodnotit klasifikačním stupněm. Při hodnocení budeme zároveň vycházet a přihlížet k  doporučení MŠMT k hodnocení žáků (viz příloha). Všem pedagogům je  jasné, že uplynulé 1. pololetí šk.roku 2020-2021, taktéž i předcházející období, bylo opravdu specifické a v hodnocení žáků budeme tato specifika zohledňovat.

Žáci za 1. pololetí 2020/2021 obdrží výpis z vysvědčení. Výpis z vysvědčení pak dostanou ti žáci, kteří budou ve škole, ve čtvrtek 28.1. 2021, ostatní pak nejpozději 3 dny po návratu do školy (viz přiložené opatření MŠMT). Pokud žáci 4. a 5. ročníku nebudou moci býti přítomni ve škole dne 28.1.2021, škola zašle výpis z vysvědčení na email zákonného zástupce žáka. Listinnou podobu výpisu obdrží až po návratu do školy.

Na pátek 29.1.2021 připadají pololetní prázdniny.

Mgr. Jaroslava Plachá

3. MŠMT priloha - Doporučení k hodnocení na vysvědčení.pdf
3. MŠMT priloha - Opatření obecné povahy - vysvědčení.pdf
 

Mgr. Jaroslava Plachá

—————

Zpět