Informace k provozu škol a školských zařízení od 30.listopadu 2020

24.11.2020 10:11

Vážení rodiče,

od 30.11.2020 platí povinná prezenční výuka pro všechny žáky  1. - 5. ročníku.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, týká se i ŠD ( vhodné mít více roušek na výměnu).

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Provoz školní družiny bude zachován, skupiny žáků budou oddělené. 

Všichni žáci budou automaticky přihlášeni ke školnímu stravování. Pokud dítě nebude přítomno ve škole ( z důvodu nemoci ), musí si

rodič obědy sám odhlásit. 

Mgr. Jaroslava Plachá

—————

Zpět