Organizace roku

Školní rok 2020/2021

 

Zahájení školního roku   1. 9. 2020
Vydání pol. vysvědčení   28. 1. 2021
Prázdniny

 

Podzimní prázdniny   29. 10. – 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny   23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Pololetní prázdniny   29. 1. 2021
Jarní prázdniny   8. 3. – 14. 3. 2021
Velikonoční prázdniny   1. 4. 2021
Hlavní prázdniny   1. 7. - 31. 8. 2021
Zahájení výuky ve školním roce 2021/2022

Ve středu 1. 9. 2021