Organizace roku

Školní rok

 

Zahájení školního roku   2. 9. 2019
Vydání pol. vysvědčení   30. 1. 2020
Prázdniny

 

Podzimní prázdniny   29. 10. – 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny   23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Pololetní prázdniny   31. 1. 2020
Jarní prázdniny   2. 3. – 8. 3. 2020
Velikonoční prázdniny   9. 4. 2020
Hlavní prázdniny   1. 7. - 31. 8. 2020
Zahájení výuky ve školním roce 2020/2021

V úterý 1. 9. 2020