Archiv

Úkoly na 11.3.2020
Český jazyk:
- PS str. 12 cv.4
- PS str. 13 - cv. 1,2
- číst str.76,77 - úkoly v hnědém rámečku vypracovat do sešitu
 
Prvouka:
- učebnice str. 49 - opakování
- pracovní sešit str.49
 
Matematika:
- úkoly zadané v pracovním sešitě a na pracovních listech
 
Úkoly na 12.3.2020
Český jazyk:
- PS str. 14 cv.1,2
- číst str.78,79 
- písanka str.11
 
Matematika:
- úkoly zadané v pracovním sešitě a na pracovních listech
 
Úkoly na 13.3.2020
Český jazyk:
- PS str. 15 - opakování učiva 
- opakovat čtení str.78,79 - vypracovat do sešitu úkoly pod článkem v hnědém rámečku
- písanka str.12
 
Matematika:
- úkoly zadané v pracovním sešitě a na pracovních listech
 
Úkoly na 16.3.2020
Český jazyk:
- uč. str. 67 cv. 1 - vyvodit slova se skupinami dě, tě, ně, tučně zvýrazněná slova napsat do školního sešitu 
- PS str. 16 cv.1,2,3
 
Prvouka:
- učebnice str. 51 - Jaro
- pracovní sešit str.50,51
 
Matematika:
- násobení čtyřmi
- pracovní sešit – str. 28  cv. 1, 3, 4, 5, 6,

                                  cv. 2 – opsat a vypočítat do sešitu „Š“

Pomocníkem k učivu může být výukové video:

https://www.matyskova-matematika.cz/

 • 2. ročník: 6. díl
 • strana 24, 25, 26
 
Úkoly na 17.3.2020
Český jazyk:
- uč.str.67 cv. 2 do školního sešitu
- PS str. 14 cv.4
- opakovat čtení str.78,79 - zelený rámeček vypracovat do sešitu
- písanka str.13
Sloh:
- písemně do sešitu vyprávějte pohádku O Červené karkulce - uč.str. 17- využijte obrázky
 
Matematika:

Dělení čtyřmi

Pracovní sešit – str. 29 - celá

Pomocníkem k učivu může být výukové video:

https://www.matyskova-matematika.cz/

 • 2. ročník: 6. díl

 • strana 27, 28, 29

 
Úkoly na 18.3.2020
Český jazyk:
- uč. str. 68 cv. 5 - vypracovat do školního sešitu
- PS str. 17 cv.5,
- číst str.80 - úkoly v hnědém rámečku vypracovat do sešitu
 
Prvouka:
- učebnice str. 52 - jarní květiny
- pracovní sešit str.52
 
Matematika:

Dělení čtyřmi - pokračování

Pracovní sešit – str. 30 cv. 1, 2, 3, 5 (ústně), 6, 7, 8 (9, 10 – ne)

cv. 4 (fialový rámeček) – opsat a vypočítat do sešitu „Š“

 

Úkoly na 19.3.2020
Český jazyk:
- uč.str. 68 cv. 4 - pouze ústně
- uč. str. 68 cv. 6 - vypracovat do školního sešitu
- PS str. 17 - cv. 6
- opakovat čtení str.80 - zelený rámeček opsat do sešitu, nakreslit obrázek
 
Matematika:
- matematika není dnes v rozvrhu hodin
 
Úkoly na 20.3.2020
Český jazyk:
- uč. str. 68 cv. 7,8 - vypracovat do školního sešitu
- čtení str.81 - ústně odpovědět na otázky v hnědém rámečku
- písanka str.14
 
Matematika:

Procvičování násobení a dělení č. 2, 3, 4

Pracovní list (PL) A – str. 4, 6

Geometrie:

Narýsujte úsečky:
/ AB / = 3 cm, / CD / = 6 cm, / EF / = 42 mm, / XY / = 7 cm 5 mm
Převádějte jednotky délky:
4 cm = ____mm      80 mm = ____cm      75 mm = ___cm___mm     4 cm 2 mm = ___mm
7 cm = ____mm      30 mm = ____cm      82 mm = ___cm___mm     9 cm 6 mm = ___mm
9 cm = ____mm      50 mm = ____cm      41 mm = ___cm___mm     7 cm 7 mm = ___mm
8 cm = ____mm      20 mm = ____cm      37 mm = ___cm___mm     8 cm 9 mm = ___mm
Vypracujte do sešitu.
 
Úkoly na 23.3.2020
Český jazyk:
- uč. str. 69 cv. 9 - napsat do školního sešitu 
- PS str. 17 cv.7
- číst str.82,83
- písanka str. 15
 
Prvouka:
- učebnice str. 53 - Stromy na jaře
- pracovní sešit str.53
 
Matematika:

Souhrnné opakování

Pracovní sešit – str. 32 cv. 1 – 7

Odříkej si násobilku 2, 3, 4

 

Úkoly na 24.3.2020
Český jazyk:
- uč. str. 69 cv. 10 a,b,c  - napsat do školního sešitu 
- opakovat čtení str.82,83 - ústně odpovědět na úkoly v hnědém rámečku
- písanka str. 16
Sloh:
- písemně do sešitu vyprávějte O jaru
 
Matematika:

Souhrnné opakování

Pracovní sešit – str. 32 cv. 8 - 14

 

Úkoly na 25.3.2020
Český jazyk:
- uč. str. 69 cv. 11 - napsat do školního sešitu 
- čtení - hádanky ze str. 83 napsat do sešitu, nakreslit obrázek
 
Prvouka:
- učebnice str. 54 - Zahrada na jaře
- pracovní sešit str.54
 
Matematika:

Nový pracovní sešit č. 7

Pracovní sešit – str. 1 cv. 2, 3, 4, 5, 6

 

Úkoly na 26.3.2020
Český jazyk:
- uč. str. 69 cv. 12 a,b - napsat do školního sešitu jako diktát
- číst str. 84,85
 
Matematika:
- matematika není v rozvrhu hodin
 
 
Úkoly na 27.3.2020
Český jazyk:
- uč. str. 70 cv. 1 a,b - ústně vyvodit slova se skupinami bě, pě, vě, mě
- PS str. 18 cv. 1,2
- opakovat čtení str. 84,85 - úkoly v hnědém rámečku  ústně
 
Matematika:

Pracovní sešit – str. 2 cv. 1, 2

Pokud jsi zapomněl(a) písemné odčítání, tak pomocníkem k učivu může být výukové video: https://www.matyskova-matematika.cz/

7. díl, strana 40 cvičení 3

Geometrie:

Nakreslete obrázek z geometrických tvarů - vypracujte do sešitu.

 

Úkoly na 30.3.2020

Český jazyk:

- uč. str. 70 cv. 2 - napsat do školního sešitu 

- PS str. 18 - dodělat

- opakovat čtení str. 84,85 – na str.85 vybrat jedno povolání (malíř, básník, spisovatel) a  splnit zadaný úkol

- písanka str. 17

 

Prvouka:

- opakovat a procvičovat učivo  Jarní květiny, Zahrada na jaře

- využijte odkaz:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4442

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4466

 

Matematika:

Pracovní sešit – str. 2 cv. 3

- pokud se budeš nudit :-), můžeš procvičovat některá cvičení v PL A str. 10 (nepovinné)

 

Úkoly na 31.3.2020

Český jazyk:

- uč. str. 71 cv. 3   - napsat do školního sešitu 

- písanka str. 17

Sloh:

- opište  básničku " Velikonoční "- uč.str. 61

- ústně odpovídejte na úkoly pod textem

 

Matematika:

Násobení pěti

Pracovní sešit – str. 3 cv. 1, 2, 3, 6

Pomocníkem k učivu může být výukové video: https://www.matyskova-matematika.cz/

- 2. ročník: 6. díl

- strana 30, 31, 32

 

Úkoly na 1.4.2020

Český jazyk:

- uč. str. 71 cv. 4 a - napsat do školního sešitu, cv.4 b – vypracovat na papír

- číst str. 86,87

 

Prvouka:

- učebnice str. 55 - Ptáci na jaře

- pracovní sešit str.55

- můžete využít odkaz: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4470

 

Matematika:

PL A – str. 11

str. 12 (cv. Uvažuj, doplňuj:)

- :-)  ostatní cvičení na str. 12 nemusíš :-)

 

Úkoly na 2.4.2020

Český jazyk:

- uč. str. 71 cv. 5 - napsat do školního sešitu

-PS str. 19 cv.5 a,b

- opakovat čtení str. 86,87 – ústně odpovědět na úkoly v hnědém rámečku

- písanka str. 18

 

Matematika:

- matematika není v rozvrhu hodin

 

Hudební výchova:

- zazpívej si pro dobrou náladu písně a zopakuj si je:

-https://www.youtube.com/watch?v=sh08yMqD64w

-https://www.youtube.com/watch?v=8DylPUjO2WU

-https://www.youtube.com/watch?v=W-BrmZo2bWE

-https://www.youtube.com/watch?v=tgra1vsjDas

 

Úkoly na 3.4.2020

Český jazyk:

- uč. str. 71 cv. 6 – napsat do školního sešitu

- PS str. 19 cv. 6

- čtení básně Dva raci – vymysli a napiš několik slov, která se rýmují se slovem rak

 

Matematika:

Pracovní sešit – str. 4 cv. 1, 2, 3, 5, 6

Geometrie:

Nakreslete: trojúhelník ABC - vypište vrcholy a strany

           čtverec KLMN - vypište vrcholy a strany

                  obdélník OPRS - vypište vrcholy a strany

Vypracujte do sešitu.

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA aneb cvičíme v domácím prostředí

Ahoj děti.

Možná jste se zprvu radovaly, že nemusíte chodit do školy. Měly jste upřímnou a dětskou radost z nečekaných prázdnin. Denně vás čekají úkoly a s kamarády jste jen přes počítač či telefon. Asi jste už zjistily, že volno nemusí být tak sladké, jak se zprvu zdálo. Prázdninová pohoda a bezstarostnost chybí a na jaro se díváte mnohdy jen z okna.

Už vás nebaví sedět u počítače, tabletu či telefonu :-) :-) :-) ?

Chybí vám hodiny tělesné výchovy?

Zde máte odkaz na jednoduché cviky, které si můžete zacvičit (třeba i s rodiči) i na menším prostoru v bytě.

https://telocvik.online/

Ø jeď dolů – SLEDUJ, HRAJ SI A TANCUJ S NÁMI!

Ø Podívej se na krátké video: KARANTÉNA CVIČÍME DOMA S TĚLOCVIKEM ONLINE

Ø Klikni na zelený zámeček

Ø Klikni na VIDEA

Ø VYBER VIDEO A MŮŽEŠ ZAČÍT J

Mějte se mooooc krásně a snad se brzy setkáme ve škole. Vaše paní učitelky:-)

 

Úkoly na pondělí 6.4.2020

Český jazyk:

- uč. str. 71 cv. 7 - napsat do školního sešitu 

- uč. str. 72 cv. 8 a,b – připiš řešení hádanky

- PS str. 19 cv. 6 a, b

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

- písanka str. 19

 

Prvouka:

- opakovat a procvičovat učivo - Ptáci na jaře

- využijte odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=HJb4-EBfkY4

https://www.youtube.com/watch?v=fL5R6PRrQ1U

https://www.youtube.com/watch?v=cGgzevY8jHo

https://www.youtube.com/watch?v=2DZFc1MG05I&pbjreload=10

 

Matematika:

Dělení pěti

- Pracovní sešit – str. 6 cv. 1, 2, 5

- Pomocníkem k učivu může být výukové video:

https://www.matyskova-matematika.cz/ - 2. ročník: 6. díl

- strana 33, 34, 35

 

Úkoly na úterý 7.4.2020

Český jazyk:

- uč. str. 72 cv. 9   - na folii

- PS str. 20 cv. 1, 2

- k procvičování učiva můžete využít:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

Sloh:

- Z uvedených slov vytvoř vyprávění a napiš ho do sešitu.

  pomlázka, kraslice, holky, kluci, beránek, Velikonoce

 

Matematika:

- Pracovní sešit – str. 7 cv. 2 ( tužkou dopiš výsledek)

- cv. 8

- Pokud jsi zapomněl(a) písemné sčítání, tak pomocníkem k učivu může být výukové video: https://www.matyskova-matematika.cz/

- 7. díl, strana 39 cvičení 3

- Pokud jsi zapomněl(a) písemné odčítání, tak pomocníkem k učivu může být výukové video: https://www.matyskova-matematika.cz/

7. díl, strana 40 cvičení 3

 

Úkoly na středu 8.4.2020

Český jazyk:

- uč. str. 72 cv. 10 – napište do školního sešitu 

- PS str. 20 cv. 3

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

- písanka str.20

 

Prvouka:

- udělej si s rodiči vycházku do jarní přírody a pozorujte její krásy

 

Matematika:

- Pracovní sešit – str. 8 cv. 1, 3, 7

- :-)  ostatní cvičení na str. 8 nemusíš :-)

 

Čtvrtek 9. 4. 2020

Velikonoční prázdniny

 

Pátek 10. 4. 2020

Velký pátek - svátek

 

ZÁBAVA:

CVIČENÍ ČI KRESLENÍ – jak využít volný čas

Ahoj děti.

Jsme si jisté, že  cvičení dle instrukcí, které Vám bylo zasláno Vás inspirovalo a  bavilo více, než sedět u psacího stolu a plnit úkoly :-) :-) :-) .

Posíláme proto další pěkné lekce cvičení. Tentokrát trošku jiné, ale pro tuto dobu, kdy nemůžeme navštěvovat sportovní zařízení určitě inspirující. Nepotřebujete nic a můžete si zacvičit u Vás v pohodlí domova.

Najdete je na:

https://www.youtube.com/

Do vyhledávače napiš:

 • zacvičte si s výsadkáři
 • cvičení s výsadkáři

 

Jste tu i Vy, kteří dáváte přednost pastelce před cvičením (… ale pozor, hýbat se má každý!!!!)

Ale podle toho jak Vás známe, někteří zvládáte obojí.

Chcete pomoci rodičům? Nechte je v klidu vypít kávu, popovídat si či přečíst knihu. Vezměte si pastelky, nějaký papír a vyplňte svůj volný čas.

Tak tedy výzva!!!

 

SOUTĚŽ O NEJPĚKNĚJŠÍ OBRÁZEK

Jaké téma? No přece aktuální.

Jak trávíš čas v období omezení volného pohybu?

Vyber si a nakresli:

 • Sebe nebo nějakého člena rodiny s ochranným prostředkem dýchacích cest (např. s rouškou), popřípadě celou rodinu, jak jdete do přírody na procházku
 • Jak doma plníš úkoly při výuce na dálku
 • Jak maminka šila roušky
 • Koronavirus
 • Možná Tě k tomuto tématu napadne i něco jiného ….

Obrázků můžete mít více. Po otevření škol přinesete obrázky do školy a vyhodnotíme ty nejpěknější.

Tak kreslete a těšte se na odměnu!!!

 

Pondělí 13.4.2020

Velikonoční pondělí - svátek

 

Úkoly na úterý 14.4.2020

Český jazyk:

- uč. str. 72 cv. 11 – napiš do školního sešitu 

- PS str. 21 cv. 1

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

- písanka str.21

Sloh:

-  do sešitu vyprávěj podle obrázkové osnovy / v příloze – viz níže /

 

Matematika:

Násobení šesti

Pracovní sešit – str. 9  cv. 1, 2, 3, 4

:-) ostatní cvičení na str. 8 nemusíš :-) 

Pomocníkem k učivu může být výukové video:

https://www.matyskova-matematika.cz/

 • 2. ročník: 6. díl
 • strana 43, 44

 

Úkoly na středu 15.4.2020

Český jazyk:

- uč. str. 74 cv. 1a – do sešitu, 1b – ústně

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

 

Prvouka:

- opakovat a procvičovat učivo - Ptáci na jaře

PS str. 55

- využijte odkaz:

https://pripravy.estranky.cz/clanky/prvouka/tazni-a-stali-ptaci.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/prvouka/nasi-ptaci---krizovka.html

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/nasi-ptaci/cviceni1.htm

Matematika:

- Pracovní sešit – str. 10  cv. 1, 2,  3, 5

 

Úkoly na čtvrtek 16.4.2020

Český jazyk:

- uč. str. 74 cv. 2 – na fólii

- uč. str. 74 cv. 3 – do sešitu

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

 

Matematika:

- matematika není v rozvrhu hodin

 

Hudební výchova:

- zazpívej si a zopakuj písničky:

https://decko.ceskatelevize.cz/zpivanky

https://decko.ceskatelevize.cz/zpivanky

https://decko.ceskatelevize.cz/zpivanky

 

Úkoly na pátek 17.4.2020

Český jazyk:

- uč. str. 75 cv. 4 – na fólii

- uč. str. 74 cv. 5 – do sešitu

- procvičuj i/y na odkazu:

https://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=309

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

- písanka str. 22

 

Matematika:

- Pracovní sešit – str. 10  cv. 6, 7, 8

 

Geometrie:

- zopakuj si geometrická tělesa / k vytisknutí v příloze – pokud máte možnost vytisknutí  – viz  níže/

 

Úkoly na pondělí 20.4.2020

Český jazyk:

- uč. str. 75 cv. 6 – na fólii

- uč. str. 75 cv. 7 – do sešitu

- procvičujte učivo na odkazu:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

- písanka str. 23

 

Prvouka:

- uč. str. 56

- PS  str. 56

- využijte odkaz:

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/jaro_hospodzvirata1.htm

 

Matematika:

- PL/C str. 17

 

Úkoly na úterý 21.4.2020

Český jazyk:

- PS str. 21 cv. 2

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

Sloh:

- uč. str.73/1a, b, c - vypracujte do sešitu

 

Matematika:

- Dělení šesti

- Pracovní sešit – str. 11 cv. 2, 5

- :-) ostatní cvičení na str. 11 nemusíš :-)

- Pomocníkem k učivu může být výukové video:

https://www.matyskova-matematika.cz/

- 2. ročník: 6. díl

- strana 45, 46

 

Úkoly na středu 22.4.2020

Český jazyk:

. napište si diktát - uč. str. 75 cv. 8 – napiš do školního sešitu

- procvičujte učivo na odkazu:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

 

Prvouka:

- uč. str. 57

PS  str. 57

- využijte odkaz:

https://skolicka6.sweb.cz/DOMACIZVIRATA/DOMACIZVIRATAPEXESO.htm

 

Matematika:

- Pracovní sešit – str. 12 cv. 3, 4, 5

 

Úkoly na čtvrtek 23.4.2020

Český jazyk:

- PS str. 22

. písanka str. 24

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

 

Matematika:

- matematika není v rozvrhu hodin

 

Hudební výchova:

- zazpívej si a zopakuj písničky:

https://decko.ceskatelevize.cz/zpivanky

 

Úkoly na pátek 24.4.2020

Český jazyk:

- procvičujte učivo na odkazu:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/znamkovane-diktaty-vety/cviceni1.htm

– číst knihu do projektu Čtení pomáhá

- písanka str. 25

 

Matematika:

- PL/C str. 19, slovní úlohy si řekni ústně

Geometrie:

- PS str. 5

 

Úkoly na pondělí 27.4.2020

Český jazyk:

- uč. str. 76 cv. 1, 2 – do sešitu

- procvičujte učivo na odkazu:

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

- písanka str. 26

 

Prvouka:

- zopakuj si hospodářská zvířata na odkazech:

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/poznavame-hospodarska-zvirata/ucime-se-1.htm

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/hlasy-zvirat/cviceni.htm

 

Matematika:

- Násobení sedmi

- Pracovní sešit – str. 14 cv. 1, 2, 3, 4

- Pomocníkem k učivu může být výukové video:

-  https://www.matyskova-matematika.cz/

- 2. ročník: 6. díl, strana 47, 48

 

Úkoly na úterý 28.4.2020

Český jazyk:

- poslechni si pohádku o slovních druzích:

https://www.youtube.com/watch?v=qyViiszXuUg

- PS str. 23

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

Sloh:

-  uč. str. 79/1a, b - na otázky odpovídej celou větou do sešitu

 

Matematika:

- Pracovní sešit – str. 15 cv. 2 – poslední 2 (růžové) sloupečky opiš a vypočítej do sešitu „Š“

  cv. 6

- :-)  ostatní cvičení na str. 15 nemusíš :-)

 

Úkoly na středu 29.4.2020

Český jazyk:

- podstatná jména

- poslechni si vysvětlení o podstatných jménech:

https://www.youtube.com/watch?v=83rbAfm2nLM

- uč. str.77 – žlutý rámeček opiš do sešitu

- uč. str. 77 cv. 1a, b – ústně

- procvičujte na odkazu:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

 

Prvouka:

- uč. str. 58

- odpovídejte na úkoly ve spodní části učebnice - ústně

- PS str. 58

 

Matematika:

- Pracovní list (PL) PL/C – str. 22

 

Úkoly na čtvrtek 30.4.2020

Český jazyk:

- uč. str. 77 cv. 2, 3 - ústně

- PS str. 24 cv.1, 2

. písanka str. 27

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

 

Matematika:

- matematika není v rozvrhu hodin

 

Hudební výchova:

- zazpívej si a zopakuj lidové písničky s Pavlem Šporclem:

https://www.youtube.com/watch?v=RKzbjdNhxOk

 

Pátek 1.5.2020

 

Státní svátek

 

Úkoly na pondělí 4.5.2020

Český jazyk:

- uč. str. 78 cv. 4 – do sešitu, podtrhni ve větách podstatná jména

- PS str. 24 cv. 3,4

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

- písanka str. 28

 

Prvouka:

- uč. str. 59

- PS str. 59

 

Matematika:

- PL/C str. 21 jen horní sloupečky (Počítej)

 

Úkoly na úterý 5.5.2020

Český jazyk:

- uč. str. 78 cv. 5 a, b – do sešitu

- vyber si jednu větu a nakresli k ní obrázek

- PS str. 25 cv. 5 a, b ,c

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

Sloh:

-  uč. str. 79 cv. 2 a – vypracuj do sešitu

 

Matematika:

- Dělení sedmi

- Pracovní sešit – str. 17 cv. 1, 2, 3

                          - str. 16 cv. 4, 6

- Pomocníkem k učivu může být výukové video:  https://www.matyskova-matematika.cz/

  2. ročník: 6. díl, strana 49, 50

 

Úkoly na středu 6.5.2020

Český jazyk:

- uč. str. 78 cv. 6 a, b, c

- zahraj si s rodiči hru – uč. str. 78 cv. 7

- PS str. 25 cv. 6

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

 

Prvouka:

- udělejte si vycházku do jarní přírody a poznávejte rostliny, ptáky, stromy

 

Matematika:

-  Pracovní sešit – str. 18 cv. 1, 4, 5

 

Úkoly na čtvrtek 7.5.2020

Český jazyk:

- zopakuj si druhy vět na odkazech:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

- písanka str. 29

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

 

Matematika:

- matematika není v rozvrhu hodin

 

Hudební výchova:

- zazpívej si a zopakuj lidové písničky:

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne-11147

 

Pátek 8.5.2020

 

Státní svátek

 

Úkoly na pondělí 11.5.2020

Český jazyk:

- podívej se na pohádku o slovních druzích:

https://www.youtube.com/watch?v=MjWrQbdDGiA&feature=share&fbclid=IwAR3VVc1IEy-

  oadhvauSLoL4rDh2Y4GqLSHclnEGsl1EltAAysiCk6a0UZaU

- procvičuj podstatná jména na odkazu:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm

- uč. str. 78 cv. 6 – opiš báseň do sešitu, podtrhni  rovnou čarou podstatná jména

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

- písanka str. 30

 

Prvouka:

- uč. str. 60 – pouze Lidské tělo a jeho části, obličej

- PS str. 60 -  pouze Lidské tělo a jeho části, obličej

- využij odkaz:

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/clovek/stavba-tela/cviceni.htm

 

Matematika:

- PL/C str. 23 - jen spodní cvičení (Piš výsledky:)

 

Úkoly na úterý 12.5.2020

Český jazyk:

- uč. str. 80 cv. 1 a, b – ústně, 1c -  do sešitu

- žlutý rámeček ze str. 80 přečíst, přepsat do sešitu, zapamatovat

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

Sloh:

-  uč. str. 79 cv. 2 b – vypracuj do sešitu

 

Matematika:

- Násobení osmi

- PL/C str. 25

- Pomocníkem k učivu může být výukové video:

   https://www.matyskova-matematika.cz/

- 2. ročník: 6. díl, strana 54, 55

 

Úkoly na středu 13.5.2020

Český jazyk:

- uč. str. 80 cv. 2 - ústně

- PS str. 26 cv. 1,3,4

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

 

Prvouka:

- uč. str. 60 – Smysly

- PS str. 60 -  Smysly

 

Matematika:

-  Pracovní sešit – str. 20, cv. 1, 2, 3, 4

 

Úkoly na čtvrtek 14.5.2020

Český jazyk:

- uč str. 81 cv. 3 a – napiš do sešitu, vlnovkou podtrhni slovesa

- PS str. 26 cv. 5

- zopakuj si abecedu na odkazech:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

- písanka str. 31

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

 

Matematika:

- matematika není v rozvrhu hodin

 

Hudební výchova:

- zazpívej si  lidové písničky:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/878948-zpivanky/20954215610-cizecku-cizecku/

https://www.youtube.com/watch?v=hAO_1RgPXH0

 

Úkoly na pátek 15.5.2020

Český jazyk:

- uč str. 81 cv. 4 – na fólii

- uč.str. 81 cv. 5 – do sešitu

- PS str. 27 cv. 6

 

Matematika:

- PL/C str. 26

Geometrie:

- M7 - 13/1, 2

 

Úkoly na pondělí 18.5.2020

Český jazyk:

- uč. str. 81 cv. 6

- PS str. 27 cv. 7,8

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

 

Prvouka:

- uč. str. 61 – péče o zuby

- využij odkaz:

https://www.dm.cz/o_spolecnosti/vesele-zoubky/vesele-zoubky-hry/

 

Matematika:

- Pracovní sešit – str. 21, cv. 3, 6, 7

 

Úkoly na úterý 19.5.2020

Český jazyk:

- vyvodit předložky

- uč. str. 82 cv. 1 a, b, c, d – ústně, 1e -  do sešitu

- žlutý rámeček ze str. 82 přečíst, přepsat do sešitu, zapamatovat

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

Sloh:

-  uč. 88/1a - ústně, 1b - vypracuj do sešitu

 

Matematika:

- Dělení osmi

  Pracovní sešit – str. 22, cv. 1, 2, 3

  Pomocníkem k učivu může být výukové video:

  https://www.matyskova-matematika.cz/  

- 2. ročník: 6. díl, strana 56, 57

 

Úkoly na středu 20.5.2020

Český jazyk:

- uč. str. 82 cv. 2 - ústně

- PS str. 28 cv. 1,2,3

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

 

Prvouka:

- PS str. 61 -  Péče o zuby

 

Matematika:

-  Pracovní sešit – str. 23, cv. 3 (ústně), 4, 5, 7

 

Úkoly na čtvrtek 21.5.2020

Český jazyk:

- uč str. 83 cv. 3 a – ústně

- PS str. 28 cv. 4

- čtení – číst knihu do projektu Čtení pomáhá

 

Matematika:

- matematika není v rozvrhu hodin

 

Hudební výchova:

- podívej se na hodiny zpěvu se Zdeňkem Svěrákem:

https://decko.ceskatelevize.cz/hodina-zpevu

 

Úkoly na pátek 22.5.2020

Český jazyk:

- uč str. 83 cv. 4, 5 – ústně

- Procvičuj na odkazu:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html

 

Matematika:

- Pracovní sešit – str. 24, cv. 1, 3, 4,

Geometrie:

- M7 - 13/3, 4

 

Úkoly na pondělí 25.5.2020

Český jazyk:

- uč. str. 83 cv. 5 – zopakuj si předložky

- s některými předložkami  utvoř a napiš věty – do sešitu ( alespoň 3 věty )

- čtení – číst uč. str. 88 – odpověz na otázky v hnědém rámečku - ústně

 

Prvouka:

- uč. str. 62 – nemoc, úraz

https://edu.ceskatelevize.cz/pohadka-o-cerne-berte-5e4424e62773dc4ee4139f35

https://edu.ceskatelevize.cz/popotahovat-se-nema-5e4421d6e173fa6cb524a887

https://edu.ceskatelevize.cz/kousat-nehty-se-nema-5e4421d5e173fa6cb524a87f

 

Matematika:

- Pracovní sešit – str. 24, cv. 5, 7, 9, 10

 

Úkoly na úterý 26.5.2020

Český jazyk:

- PS str. 29

- procvičuj učivo na odkazu:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Samohl%C3%A1sky+a+souhl%C3%A1sky&topic=02.+M%C4%9Bkk%C3%A9+a+tvrd%C3%A9+souhl%C3%A1sky#selid

- čtení – číst str. 89

- vypracuj úkoly pod básní Těžký slon do sešitu

Sloh:

-  uč. str 88 cv. 2 - opiš do sešitu, zkus napsat nějaká další přirovnání

 

Matematika:

- PL/C str. 27 jen 2 sloupečky (Počítej)

 

Úkoly na středu 27.5.2020

Český jazyk:

- uč. str. 84 cv. 1a – do sešitu, 1 b – ústně

- přečíst žlutý rámeček a zapamatovat

- PS str. 30 cv. 1

- čtení – číst str. 90

 

Prvouka:

- PS str. 62 -  Nemoc, úraz

 

Matematika:

- Násobení devíti

Pracovní sešit – str. 25, cv. 1, 2, 3, 4, 6

Pomocníkem k učivu může být výukové video: https://www.matyskova-matematika.cz/

- 2. ročník: 6. díl, strana 58, 59

 

Úkoly na čtvrtek 28.5.2020

Český jazyk:

- uč str. 84 cv. 2 a – do sešitu

- PS str. 30 cv. 2 a,b

- čtení – číst str. 91

. písanka str. 33

 

Matematika:

- matematika není v rozvrhu hodin

 

Hudební výchova:

-  zazpívej si  lidové písničky na odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=KHrlk7mNZGc&feature=youtu.be

 

Úkoly na pátek 29.5.2020

Český jazyk:

- uč str. 85 cv. 3 – ústně, 4 – do sešitu

- PS str. 30 cv. 3 a, b

- číst str. 92

 

Matematika:

- PL/C str. 29

Geometrie:

- M7 - 19/1, 2, 3

 

Úkoly na pondělí 1.6.2020

Den dětí – žádné  úkoly dnes nemáte :-) :-) :-)

 

Úkoly na úterý 2.6.2020

Český jazyk:

- uč. str. 85 cv. 5 – do sešitu

- uč. str. 85 cv. 6 – na fólii

- čtení – číst str. 93 – báseň Sluníčko – ústně odpověz na otázky v hnědém rámečku

- hádanky – jednu hádanku opiš do sešitu a nakresli řešení

- písanka str. 34

Sloh:

- uč. str. 88 cv. 3 - vypracuj do sešitu

 

Matematika:

- PL/C str. 30

 

Úkoly na středu 3.6.2020

Český jazyk:

- uč. str. 85 cv. 7 – na fólii, cv. 8 a,b,c – do sešitu

- čtení – číst str. 94,95 – Kukačková

- podívej se na pohádku O včelích medvídcích na odkazu:

  https://www.youtube.com/watch?v=7i7UgZzva1A

- jeden úkol – povolání si vyber a splň do sešitu

 

Prvouka:

- opakovat učivo o zdraví, nemoci, úrazu

 

Matematika:

- PL/C str. 31 - jen 2 sloupečky (Počítej)

 

Úkoly na čtvrtek 4.5.2020

Český jazyk:

- uč str. 86 cv. 1 – do sešitu

- žlutý rámeček opiš do sešitu

- poslechni si písně:

Okolo Třeboně : https://www.youtube.com/watch?v=_18JnS8nyoo

Okolo Hradce : https://www.youtube.com/watch?v=bNfsY6IIPfo

- PS str. 31 cv. 1a,b, 2

- čtení – číst str. 96,97 – Jak stavěli metro

- podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=E5tqSJY_fbs

- zelený rámeček splň do sešitu

 

Matematika:

- matematika není v rozvrhu hodin

 

Hudební výchova:

-  zopakuj si  lidové písničky na odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=KHrlk7mNZGc&feature=youtu.be

 

Úkoly na pátek 5.6.2020

Český jazyk:

- uč str. 86 cv. 2 – do sešitu

- vyhledej na mapě

- PS str. 31 cv. 3

- písanka str. 35

 

Matematika:

- Dělení devíti

  Pracovní sešit – str. 28, cv. 1, 2, 3, 4

  Pomocníkem k učivu může být výukové video: https://www.matyskova-matematika.cz/

- 2. ročník: 6. díl, strana 60, 61

Geometrie:

- narýsuj tyto úsečky:

/AB/ = 6 cm, /CD/ = 65 mm, /EF/ = 4 cm 5 mm, /GH/ = 8 cm, /IJ/ = 73 mm, /OP/ = 3 cm 8 mm

 

Úkoly na pondělí 8.6.2020

Český jazyk:

- uč. str. 86 cv. 3 – ústně

- uč. str. 87 cv. 4 – do sešitu

- PS str. 31 cv. 4,5

- číst str. 97 – báseň Metro pro krtky

- vyhledej v básni rýmy a napiš do sešitu

- nakresli k básničce obrázek

 

Prvouka:

- uč. str. 63,64 – Léto, příroda v létě

- podívej se na video:

https://edu.ceskatelevize.cz/pocatek-leta-rostliny-a-zivocichove-5e4424244908cf0125157f87

- PS str. 63, 64

 

Matematika:

- Pracovní sešit – str. 29, cv. 1, 2, 3

 

Úkoly na úterý 9.6.2020

Český jazyk:

- uč. str. 87 cv. 5 – do sešitu

- PS str. 32 cv. 1, 2

- čtení – číst str. 98, 99 – ústně odpověz na otázky v hnědém rámečku

- žlutý rámeček opiš do sešitu

Sloh:

- uč. str. 88 cv. 3 – napiš popis maminky - vypracuj do sešitu

 

Matematika:

- Pracovní sešit – str. 29, cv. 5, 6, 8

 

Úkoly na středu 10.6.2020

Český jazyk:

- uč. str. 85 cv. 6, 7

- PS str. 32 cv. 3

- písanka str. 36

- čtení – číst str.100 + ústně úkoly

- opiš 2 věty do sešitu, které se ti líbí o žížalách

 

Prvouka:

- uč. str. 65 – U vody v létě, Les v létě, Ochrana přírody

- podívej se na video:

https://edu.ceskatelevize.cz/zacatek-leta-chranene-rostliny-a-zivocichove-  5e4424234908cf0125157f83

- PS str. 65

 

Matematika:

- PL/C str. 31 jen 3. a 4. sloupeček (Počítej)

 

Úkoly na čtvrtek 11.6.2020

Český jazyk:

- uč str. 87 – napište si diktát

- PS str. 33

- číst str. 101 - žlutý rámeček - ústně

- hnědý rámeček vypracuj  do sešitu

 

Matematika:

- matematika není v rozvrhu hodin

 

Hudební výchova:

-  zopakuj si  lidové písničky na odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=KHrlk7mNZGc&feature=youtu.be

 

Úkoly na pátek 12.6.2020

Český jazyk:

- uč str. 89 cv. 1 – na fólii

- PS str. 34 cv. 1,2

- číst str. 102, 103 – hnědý rámeček odpověz ústně

 

Matematika:

- Pracovní sešit – str. 29, cv. 9

  PL/C str. 31 - 5. sloupeček (Počítej)

 

Geometrie:

- M7 - 19/4, 5, 27/1, 2

 

Úkoly na pondělí 15.6.2020

Český jazyk:

- uč. str. 89 cv. 2 a – na fólii, 2 b - ústně, 2 c - do sešitu

- číst str. 104 - 105 – hnědý rámeček ústně

- podívej se na video:

  https://www.youtube.com/watch?v=CSCv1DOStCA

 

Prvouka:

- uč. str. 66 – Cestování, výlety

- PS str.66

- podívej se na video:

 

Matematika:

- Pracovní sešit – str. 26, cv. 1,2, 3

 

Úkoly na úterý 16.6.2020

Český jazyk:

- uč. str. 89 cv. 3 – do sešitu

- PS str. 34 cv. 3, 4

- čtení – číst str. 106 

- báseň Červen opiš do sešitu, nakresli obrázek

Sloh:

- uč. str. 94 cv. 1,2 

 

Matematika:

- Pracovní sešit – str. 30, cv. 1, 2, 3, 4

 

Úkoly na středu 17.6.2020

Český jazyk:

- uč. str. 90 cv. 4 - na fólii

- PS str. 34 cv. 5, 6

- čtení – číst str.107 + ústně úkoly

- odpovědi na hádanky napiš do sešitu

 

Prvouka:

- zopakuj si učivo o létě

- podívej se na videa:

  https://edu.ceskatelevize.cz/priroda-v-cervenci-5e4424434908cf0125157fea

  https://edu.ceskatelevize.cz/louka-v-cervenci-5e4424254908cf0125157f90

 

Matematika:

- PL/C str. 33

 

Úkoly na čtvrtek 18.6.2020

Český jazyk:

- uč str. 90 cv. 6 na fólii, cv. 5 a, b  – napiš do sešitu

- PS str. 35 cv. 7 a, b, c

- písanka str. 37

- číst str. 108, 109 

- hnědý rámeček vypracuj  do sešitu

 

Matematika:

- matematika není v rozvrhu hodin

 

Hudební výchova:

-  zopakuj si  lidové písničky na odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=KHrlk7mNZGc&feature=youtu.be

 

Úkoly na pátek 19.6.2020

Český jazyk:

- uč str. 90 cv. 7 – na fólii

- PS str. 35 cv. 8, 9

- zopakuj si čtení str. 108, 109 

- dopis od babičky Růženky opiš do sešitu

- na papír zkus napsat vlastní dopis pro babičku, dědečka nebo kamaráda

 

Matematika:

- PL/C str. 35 - jen 1. a 2. sloupeček (Počítej)

Geometrie:

- M7 - 27/3, 4

 

Úkoly na pondělí 22.6.2020

Český jazyk:

- uč. str. 91 cv. 8,11 – na fólii, 

- uč. str. 91 cv. 10 - ústně

- uč. str. 91 cv. 9 - do sešitu

- PS str. 35

- číst str. 110 - 111 – hnědý rámeček ústně

- písanka str. 38

 

Prvouka:

- uč. str. 67

- PS str.67

 

Matematika:

- Pracovní sešit – str. 32 cv. 1 - 10

 

Úkoly na úterý 23.6.2020

Český jazyk:

- uč. str. 92 cv. 12,14,16 – na fólii

- uč. str. 92 cv. 15 – do sešitu

- PS str. 36

- čtení – číst str. 111 - báseň Tráva

- báseň  opiš do sešitu, nakresli obrázek

Sloh:

- napiš dopis pohádkové postavě - využij k tomu cvičení v učebnici ČJ -14/10

 

Matematika:

- Pracovní sešit – str. 32, cv. 11 – 17

 

Úkoly na středu 24.6.2020

Český jazyk:

- uč. str. 92 cv. 17 - na fólii

- uč. str. 93 cv. 19 - do sešitu

- PS str. 37 

- čtení – číst str.112 + ústně úkoly

- písanka str. 39

 

Prvouka:

- PS str. 68

 

Matematika:

- PL/C – str. 35 - jen 3. a 4. sloupeček (Počítej)

 

Úkoly na čtvrtek 25.6.2020

Český jazyk:

- uč str. 93 cv. 18 na fólii

- PS str. 38 

- písanka str. 40

- opakovat čtení  str. 112 

 

Matematika:

- matematika není v rozvrhu hodin

 

Hudební výchova:

-  zopakuj si  lidové písničky na odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=KHrlk7mNZGc&feature=youtu.be

 

Úkoly na pátek 26.6.2020

Český jazyk:

- uč str. 94 cv. 22 - vypracuj na papír

- čti si vlasní knihu

 

Matematika:

Pokud se budeš nudit, tak si můžeš vypočítat v PL/C na str. 35 - 5. sloupeček, ale nemusíš.

Geometrie:

- M7 - 31/1, 2, 3, 4

 

Přejeme pěkné prázdniny a hodně zdaru v příštím školním roce.

 

ZÁBAVA:
Fotosoutěž - informace naleznete zde:
 

 

K procvičování učiva můžete využít odkazy, které jsou uvedeny v sekci "Procvičování učiva."