Zájmové kroužky 

Název Den Čas
Dopravně-zdravotní kroužek středa 13.00 hod.
Sportovně-turistický kroužek čtvrtek 13.00 hod.
Angličtina pátek 13.00 hod.
Činnost zájmových kroužků bude zahájena v říjnu.