Zájmové kroužky 

Název Den Čas
angličtina pondělí 13.00 hod.
zdravotně-dopravní kroužek středa 13.00 hod.
sportovní kroužek čtvrtek 13.45 hod.
Činnost zájmových kroužků bude zahájena od měsíce října.