1. ročník

  1 2 3 4 5 6
PO ČJ Prv HV M    
ÚT ČJ ČJ M TV    
ST ČJ ČJ Prv M    
ČT ČJ ČJ M Prč    
ČJ ČJ TV VV    
ČJ Český jazyk Mgr. Plachá
M Matematika Nakládalová
Prv Prvouka Mgr. Plachá
HV Hudební výchova Mgr. Plachá
TV Tělesná výchova Nakládalová
VV Výtvarná výchova Mgr. Neradová
Prč Pracovní činnosti Nakládalová
Předmět Počet hodin
ČJ 9
M 4
Prv 2
HV 1
VV 1
Prč 1
TV 2
Celkem 20