2. ročník

  1 2 3 4 5 6
PO ČJ ČJ VV Prv    
ÚT ČJ ČJ M TV    
ST ČJ ČJ M Prv    
ČT ČJ ČJ M Prč M  
ČJ HV TV M ČJ  
ČJ Český jazyk Mgr. Plachá
M Matematika Nakládalová
Prv Prvouka Nakládalová
HV Hudební výchova Mgr. Plachá
TV Tělesná výchova Nakládalová
VV Výtvarná výchova Mgr. Plachá
Prč Pracovní činnosti Nakládalová
Předmět Počet hodin
ČJ 10
M 5
Prv 2
HV 1
VV 1
Prč 1
TV 2
Celkem 22