2. ročník

  1 2 3 4 5 6
PO ČJ Prv M TV    
ÚT ČJ ČJ M Prč ČJ  
ST ČJ Prv ČJ M    
ČT ČJ ČJ HV TV    
ČJ ČJ M VV M  

 

ČJ Český jazyk Mgr. Plachá
M Matematika Nakládalová
Prv Prvouka Mgr. Plachá
HV Hudební výchova Mgr. Plachá
TV Tělesná výchova Nakládalová
VV Výtvarná výchova Nakládalová
Prč Pracovní činnosti Mgr. Neradová
Předmět Počet hodin
ČJ 10
M 5
Prv 2
HV 1
VV 1
Prč 1
TV 2
Celkem 22